תאי CD8+

תת קבוצה של תאי CD8+ המייצרים IL22 הדגימה פעילות אנטי גידולית משמעותית

החוקרים מצאו כי תת קבוצה של תאי CD8+ המייצרים IL22 יכולה להוות בסיס טוב לטיפולים אימונולוגיים המתבססים על CAR-T או TCR הודות למאפיינים אנטי גידוליים משמעותיים

ניתן לקטב תאי T מסוג CD8+ למספר תתי סוגים המוגדרים לפי הציטוקינים אותם הם מייצרים ולפי גורמי השעתוק המשפיעים על ההתמיינות שלהם. במחקר הנוכחי, החוקרים זיהו את תנאי הקיטוב לייצור תת קבוצה של תאי CD8+ Tc22 המייצרים IL22, אשר תלויה ב-IL6 וגורם שעתוק בשם Aryl hydrocarbon receptor.

האפיון שהחוקרים ביצעו הראה כי תת הקבוצה של תאים אלה היא בעלת מאפיינים גבוהים של הרג תאי (Cytolytic) ומבטאת פרופיל ציטוקינים וטרנסקריפטום שונים בהשוואה לתתי קבוצות אחרות. בנוסף, תאי ה-Tc22 המקוטבים הצליחו לשלוט על צמיחת הגידול באותה מידה, אם לא יותר, כמו תת הקבוצה המוכרת Tc1 מייצרי IFNγ.

החוקרים מצאו גם כי תאי Tc22s הצליחו להסתנן לתוך גידולי שחלה של מטופלות, והיוו עד כ-30% מהתאים הלימפוציטים מסוג CD8+ שהסתתנו לגידול (TIL – tumor-infiltrating lymphocytes). ממצא חשוב נוסף שעלה מהמחקר היה כי ייצור ה-IL22 בתאי CD8+ TILs אלה היה בקורלציה לשיפור ההישרדות ללא חזרת מחלה.

החוקרים הסיקו כי על סמך המאפיינים האנטי גידוליים של תאי Tc22, יש לשקול לקטב תאי T לשורת התאים מסוג Tc22 כאשר משתמשים בטיפול אימונולוגיים מבוססי CAR-Tי(chimeric antigen receptor) או TCRי(T-cell receptor).

מקור:

St. Paul, M. et al. (2020) Cancer Immunology Research 8,3.

נושאים קשורים:  תאי CD8+,  תאי T,  טיפול CAR-T,  תאי Tc22,  מחקרים
תגובות