סרטן אדרנוקורטיקלי

האם תרופות החוסמות את PD-L1 יכולת להתאים לטיפול בסרטן אדרנוקורטיקלי?

החוקרים הצליחו להראות יעילות טיפולית של Pembrolizumab אצל מטופלים עם סרטן אדרנוקורטיקלי מתקדם עם פגם בתיקון MMSI-H/MMR

תאים סרטניים. אילוסטרציה

סרטן אדרנוקורטיקלי (ACC – adrenocortical carcinoma) הוא ממאירות נדירה ואגרסיבית עם אפשרויות טיפול מוגבלות. המחקר הנוכחי בוצע במטרה להעריך את האימונוגניות של ACC.

מדובר במחקר שלב 2 בו נכללו מטופלים עם ACC מתקדם. מטרת המחקר הייתה להעריך את היעילות של הקלינית של Pembrolizumab במינון 200 מ"ג אחת לשלושה שבועות, ללא הגבלות הנוגעות לטיפולים קודמים. נקודת הסיום המרכזית שנבדקה במחקר הייתה שיעור התגובה האובייקטיבית. היעילות נבדקה בקורלציה לביטוי של Programmed death-ligand 1 בגידול, Microsatellite-גבוה ו/או סטטוס פגם בתיקון Mismatchי(MSI-H/ MMR-D) וקורלציות סומטיות וגנומיות בשורות הנבט.

במחקר השתתפו 39 מטופלים עם ACC מתקדם ובמאמר הנוכחי החוקרים דיווחו את התוצאות לאחר תקופת מעקב עם חציון של 17.8 חודשים (טווח: 5.4-34.7 חודשים). שיעורי התגובה האובייקטיבית לטיפול עם Pembrolizumab היו 23% (תשעה מטופלים; רווח בר סמך 95%: 11-39%), ושיעור השליטה במחלה היה 52% (16 מטופלים; רווח בר סמך 95%: 33-69%). החציון של משך התגובה לא הושג (הגבול התחתון של רווח בר סמך 95%: 4.1 חודשים).

תוצאות המחקר הראו גם כי שניים מתוך שישה מטופלים עם גידולי MSI-H/MMR-D הגיבו לטיפול. שבעת המטופלים האחרים שהדגימו תגובה אובייקטיבית היו עם גידולים בהם ה-Microsatellite היה יציב. החציון של ההישרדות הכוללת היה 24.9 חודשים (רווח בר סמך 95%: 4.2 חודשים עד ערך שלא הושג). בנוסף, ל-13% מהמטופלים (n=5) היו תופעות לוואי שקשורות לטיפול בדרגה 3 או 4. לא נמצא קשר בין ביטוי של Programmed death-ligand 1 בגידול וסטטוס MSI-H/MMR-D לבין תגובה אובייקטיבית.

החוקרים הסיקו כי גידולי MSI-H/MMR-D, בהם הטיפול המקובל הוא Pembrolizumab, נפוצים יותר ב-ACC ממה שהיה ידוע. החוקרים מצאו כי ב-ACC מתקדם עם יציבות Microsatellite,יPembrolizumab מראה פעילות אנטי-גידולית משמעותית קלינית וממושכת עם פרופיל בטיחותי טוב.

מקור:

Raj, N. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  סרטן אדרנוקורטיקלי,  פמברוליזומאב,  סטטוס MSI-H/MMR-D,  ביטוי PD-L1,  מחקרים
תגובות