סרטן ריאות

מאפיינים חיסוניים לחיזוי הישנות והישרדות של מטופלים עם LA-NSCLC לא נתיח

מחקר זה מצא כי חתימה חיסונית יכולה לשמש כחלופה או כתוספת לאופן הדירוג המסורתי של LA-NSCLC

02.12.2020, 17:54

המצב החיסוני של המיקרו-סביבה הגידולית מורכב ביותר ומאפיין חיסוני אחד אינו יכול לשקף את המצב החיסוני הכולל. במחקר זה העריכו כי חתימה חיסונית המבוססת על תכונות חיסוניות מרובות עשויה לשפר באופן ניכר את הערכת ההישרדות של מטופלים לאחר כימותרפיה עם סרטן ריאות מסוג LA-NSCLCי(locally advanced non-small-cell lung cancer) שאינו נתיח.

במחקר זה אובחנו 100 מטופלים כבעלי LA-NSCLC בלתי נתיח בין ינואר 2005 לינואר 2016. לאחר מכן, נבנו חמש חתימות מבוססות-תכונות חיסוניות באמצעות אימות צולב (cross validation) על ידי מודל רגרסיית COX. לאחר מכן נקבעו נומוגרמות לחיזוי הפרוגנוזה.

החתימה החיסונית המשלבת חמש תכונות חיסוניות נקשרה באופן משמעותי להישרדות כוללת (OS) ולהישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS) (רמת מובהקות 0.002 ו-0.014, בהתאמה) בחולים עם LA-NSCLC בלתי נתיח. המטופלים במחקר חולקו לשתי קבוצות על פי רמת החותמת החיסונית כאשר קבוצת החתימה הנמוכה הייתה מתחת ל-0.05 והחתימה הגבוהה הייתה מ-0.05 ומעלה. שיעורי ה-OS למשך 5 שנים היו 39.8% ו-8.8% ושיעורי ה-PFS לשנתיים היו 22.2% ו-5.5% בקבוצות החתימה הגבוהה ונמוכה, בהתאמה. בשילוב חתימה חיסונית, נומוגרמות הניבוי שהציעו במחקר היו טובות יותר ממערכת הדירוג המסורתית של TNM מבחינת יכולת אבחנה (OS 0.692 לעומת 0.588; PFS 0.672 לעומת 0.596, בהתאמה) או סיווג משקל נטו (OS 32.96%; PFS 9.22%), דבר זה מרמז כי לחתימה החיסונית תפקיד משמעותי בשיפור הערך הפרוגנוסטי.

חתימה חיסונית המבוססת על מאפיינים חיסוניים מרובים יכולה לחזות ביעילות הישנות והישרדות של חולי LA-NSCLC שאינם מתאימים לניתוח ולהשלים את הערך הפרוגנוסטי של מערכת הדירוג TNM.

מקור: 

Guo M. Et al. (2020) Frontiers in Oncology: published online

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  מערכת חיסונית,  הישרדות,  מחקרים
תגובות