פתולוגיה

ניבוי יעילות אימונותרפיה לפי הימצאות לימפוציטים בסטרומה

הימצאות של לימפוציטים ותאי CD8+ בסטרומה היה מנבא משמעותי לשרידות ללא התקדמות ושרידות כוללת בסרטן ריאות של תאים לא קטנים

28.01.2021, 18:07

מעכבי מחסום חיסוני (Immune checkpoint inhibitors-ICI), כמו תרופות נוגדות PD-1, הפכו לחלק מהסטנדרט הטיפולי בטיפול בסרטן ריאות מתקדם של תאים לא קטנים (non-small cell lung cancer-NSCLC). עקב כך, נוצר צורך קליני משמעותי בסמנים ביולוגיים לחיזוי מטופלים שיכולים לקבל תועלת מטיפולים נגד PD-1. לימפוציטים שחודרים לגידול (TIL) ו-PD-L1 הם השחקנים העיקריים במנגנון הפעולה של ICI. במחקר זה העריכו את ההשפעה של משתנים קליניקו-פתולוגיים בעולם האמיתי, כולל TILs ו-PD-L1, לחיזוי יעילות הטיפול כנגד PD-1.

מחקר רטרוספקטיבי חד-מרכזי זה, בדק מטופלים עם NSCLC מתקדם שטופל ב-nivolumab או ב-pembrolizumab בין ינואר 2015 לפברואר 2019. ההשפעה של משתנים קליניים ופתולוגיים בסיסיים הוערכה על ידי מודלים חד-משתנים ורב-משתנים. TILs, שהוגדרו כתאי CD8+ ו-PD-L1, הוערכו בגידול עצמו ובסטרומה, והוערך המתאם שלהם לשרידות ללא התקדמות (PFS) ולשרידות כוללת (OS).

המחקר כלל 366 מטופלים מתוכם 141 הוערכו להימצאות TIL בגידול ובסטרומה. זמן המעקב החציוני במחקר היה 487 ימים. בכל הקבוצות, PFS נקשר לביטוי גבוה של PD-L1 בגידול ואלבומין גבוה. השרידות הכוללת הייתה קשורה ל- LDH נמוך, אלבומין גבוה וטיפול כקו ראשון. בקבוצת המשנה שכללה הערכה של TILs, ל-TIL בסטרומה הייתה ההשפעה החזקה ביותר על ה-PFS ועל השרידות הכוללת. TILs בסטרומה היו סמן חזק יותר ל-PFS ו-OS בהשוואה ל-TILs בגידול, PD-L1 בגידול או PD-L1 בסטרומה.

מחקר עולם אמיתי זה על תכונות קליניקופתולוגיות הראה כי CD8+ ו-TILs בסטרומה, היו המנבאים החזקים ביותר ל-PFS ו-OS במטופלים עם NSCLC מתקדם שטופלו בטיפול נגד PD-1. מנבאים נוספים ל-PFS ו-OS כללו אלבומין ואלבומין ו-LDH, בהתאמה. מחקר זה מדגיש את התפקיד המרכזי של הסטרומה במנגנוני הפעולה של טיפול ב-ICI, ואת הצורך במחקרים נוספים.

מקור: 

Hashemi S. Et al. (2021) Lung Cancer: published online

נושאים קשורים:  פתולוגיה,  מעכבי PD-1,  סרטן ריאות,  NSCLC,  לימפוציטים,  מחקרים
תגובות