פמברוליזומאב

פמברוליזומאב בחולים עם גידולים גרורתיים מתקדמים של תאי נבט

חוקרים סבורים כי פמברוליזומאב הינו בעל יעילות מוגבלת בחולים עם גידולים מתקדמים של תאי נבט

02.03.2021, 11:38

ידוע כי גידולים של תאי נבט בדרגה מתקדמת, קשורים לפרוגנוזה גרועה. החוקרים בדקו את תפקידו של פמברוליזומאב בחולים אלו.

החוקרים בחנו עוקבה מיועדת מתוך ניסוי קליני בשלב II בתווית פתוחה, בה חולים עם גידולי תאי נבט מתקדמים קיבלו טיפול עם פמברוליזומאב במינון 200 מ"ג, דרך הוריד, כל 21 יום. התוצא העיקרי של המחקר הוגדר כשיעור האי ההתקדמות לאחר 27 שבועות, כמו גם הבטיחות והסבילות לטיפול. החוקרים הגדירו שיעור חוסר התקדמות המחלה כמוצלח כאשר היה נמוך מ-20%.

החוקרים עקבו אחרי 12 חולים (10 גברים, 2 נשים) בגיל חציוני של 35 (טווח בין רבעוני של 22-36) שקיבלו טיפול מאוגוסט 2016 עד פברואר 2018. הם דיווחו כי מספר הטיפולים המערכתיים הקודמים החציוני היה 3.5 (טווח בין רבעוני 2-7), חציון מספר האתרים עם גרורות היה 3 (טווח בין רבעוני 2-8). בסך הכל, החוקרים מצאו כי פמברוליזומאב נסבל היטב בקרב הנבדקים. הם דיווחו על מטופל אחד שחווה הן פריחה אוטואימונית בעוד בדרגה 1 והן דלקת ריאות אוטואימונית בדרגה 3, בעוד כי אף מטופל לא נפטר כתוצאה מרעילות התרופה. עוד מצאו החוקרים כי לשלושה חולים הייתה מחלה יציבה על סמך הדמיה – שנמשכה 10.9 חודשים, 5.5 חודשים ו- 4.5 חודשים, בהתאמה. החוקרים לא דיווחו על תגובה אובייקטיבית. לבסוף, נמצא כי ההישרדות החציונית ללא התקדמות של המחלה הייתה 2.4 חודשים (רווח בר-סמך 95%:  1.5-4.5 חודשים) וההישרדות החציונית הכוללת הייתה 10.6 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 4.6-2.1.1 חודשים), כאשר השיעור ללא התקדמות מחלה במשך 27 שבועות היה 9.0% (רווח בר סמך 95%: 0.23-41.2%).

החוקרים הגיעו למסקנה כי פמברוליזומאב הינו טיפול בטוח ובעל פעילות אנטי-גידולית מוגבלת בחולים הנ"ל. הם סבורים כי בחולים עם מחלה מתקדמת ועם נוכחות של גרורות, יש צורך בפרופיל של הגידול על מנת להבין את מנגנוני העמידות לטיפול האימוני. לטענתם, יש צורך בניסויים קליניים חדשניים על מנת לזהות משטרי טיפול יעילים, במקום להשתמש בפמברוליזומאב מחוץ להתוויה הקלינית שלו.

מקור: 

Tsimberidou, A. M. et al. The Oncologist 2021; https://doi.org/10.1002/onco.13682

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  סרטן תאי נבט,  זיהוי גידולים סרטניים,  מחקרים
תגובות