סרטן קיבה מתקדם

טיפול קו שלישי לסרטן קיבה מתקדם/ גרורתי

אימונותרפיה (nivolumab) או חומרים אנטי-אנגיוגניים (regorafenib ו-apatinib) הם טיפול יעיל לפי יחס תועלת-סיכון כטיפול קו שלישי

08.03.2021, 18:06

הטיפול קו-שלישי היעיל ביותר לסרטן קיבה מתקדם/ גרורתי (AGC) טרם נקבע. מטרת מטא-אנליזה רשתית זו הייתה להשוות את היעילות והסבילות היחסית של טיפולי קו שלישי ל-AGC.

מטא-אנליזה זו כללה סקירת ספרות מקיפה אחר מחקרים קליניים אקראיים (RCT) בארבעה מאגרי מידע אלקטרוניים. שרידות כוללת (OS), שרידות ללא התקדמות (PFS), שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) ותופעות לוואי (AE) שימשו כתוצאים להערכת יעילות או סבילות.

במטא-אנליזה זו נכללו 7 RCTs שכללו 2,601 חולים ו-9 משטרי טיפולים. המחקר הראה כי 1 מ"ג לק"ג nivolumabי(nivolumab1) + 3 מ"ג לק"ג ipilimumabי(ipilimumab3) (יחס סיכון [HR] 0.59, מרווח מהימן של 95% [Crl] - 0.38-0.91) היה הטיפול היעיל ביותר להארכת OS, ואחריו Nivolumabי(HR 0.63, 95% C, 0.50-0.79).יRegorafenibי(HR 0.40, 95% C 0.28-0.58) היה ככל הנראה הטיפול היעיל ביותר לשיפור PFS, ואחריו apatinibי(HR 0.45, 95% Crl 0.33-0.60). Nivolumab1 +י ipilimumab3 ו-nivolumab היו הטיפולים היעילים ביותר לשיפור ה-ORR, ואילו nivolumab1 + ipilimumab3 היו עם הרעילות הגבוהה ביותר. לפי יחס תועלת-סיכון, נראה כי nivolumab, apatinib או regorafenib הם האופציות הטובות ביותר. כימותרפיה או שני שילובי מינונים שונים של nivolumab ו-ipilimumab דורגו כאופציות הבאות בגלל סבילות נמוכה, למרות יעילות טובה.

אימונותרפיה (nivolumab) או חומרים אנטי-אנגיוגניים (regorafenib ו-apatinib) הם טיפול יעיל לפי יחס תועלת-סיכון כטיפול קו שלישי. מחקר זה עשוי לשמש קו מנחה בבחירת טיפולי קו שלישי ל- AGC.

מקור: 

Park S. et al. (2021) Eur J Cancer. 144:49-60.

נושאים קשורים:  סרטן קיבה מתקדם,  קו שלישי,  ניבולומאב,  אימונותרפיה,  מחקרים
תגובות