קבוזנטיניב

יעילות קבוזנטיניב כטיפול ראשון בקו רביעי בסרטן כליות גרורתי

חוקרים סבורים כי קבוזנטיניב הינו טיפול יעיל אחרי טיפול עם תרופות אימונו-אונקולוגיות אחרות, בסרטן כליות גרורתי

20.04.2021, 11:29
כליות (אילוסטרציה)

ידוע כי התרופה קבוזנטיניב מאושרת לטיפול בסרטן כליות גרורתי, על סמך הניסויים הקליניים METEOR ו-CABOSUN. עם זאת, היעילות בעולם האמיתי ומשטר המינונים של קבוזנטיניב טרם אופיינו היטב.

החוקרים הכלילו במחקר חולים עם קרצינומה גרורתית של הכליות שקיבלו טיפול עם קבוזנטיניב בין השנים 2011-2019, אותם ריבדו לפי קבוצות הסיכון של ה-IMDCי(International mRCC Database Consortium). החוקרים ניתחו את שיעור התגובה הכולל לקו הטיפול הראשון, השני, השלישי והרביעי, הזמן עד לכישלון של הטיפול וההישרדות הכוללת. לאחר מכן, קבעו את שיעורי הפחתת המינון והקשר שלהם לזמן עד לכישלון טיפולי וההישרדות הכוללת.

החוקרים זיהו בסך הכל 413 חולים. הם מצאו כי שיעורי התגובה הכוללת לטיפול קו ראשון עד רביעי היו 32%, 26%, 25% ו-29% בהתאמה, בעוד כי הזמן החציוני עד לכישלון של הטיפול היה 8.3, 7.3, 7.0 ו-8.0 חודשים, בהתאמה. כמו כן, נמצא כי שיעורי ההישרדות הכוללת החציונית על קווי הטיפול 1-4 היו 30.7, 17.8, 12.6 ו-14.9 חודשים, בהתאמה. זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי בחולים שקיבלו טיפול משולב עם מעכב PD(L)1 בקו הראשון (31 חולים), טיפול קו שני עם קבוזנטיניב הניב שיעורי תגובה כוללת של 22%, זמן חציוני עד לכישלון של הטיפול של 5.4 חודשים והישרדות כוללת חציונית של 17.4 חודשים. עוד נמצא כי קרוב ל-50% מהחולים (129 מתוך 258) היו זקוקים להפחתה של המינון. החוקרים דיווחו כי הזמן עד לכישלון טיפולי וההישרדות החציונית הכוללת היו ארוכים יותר באופן מובהק בחולים שהיו זקוקים להפחתה של  המינון, בהשוואה לחולים שלא, עם יחס סיכונים מותאם של 0.37 (רווח בר-סמך 95%: 0.202-0.672, p <0.01) ו-0.46 (רווח בר-סמך 95%: 0.215-0.980, p = 0.04), בהתאמה. מגבלות המחקר היו בין היתר התכנון הרטרוספקטיבי והיעדר של סקירה רדיולוגית מרכזית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי שיעור התגובה הכוללת והזמן עד לכישלון הטיפול עם קבוזנטיניב היו שמורים במהלך קווי הטיפול 1-4, כאשר הפחתת מינון עקב רעילות הייתה קשורה לשיפור בזמן עד לכישלון הטיפול ובהישרדות הכוללת. הם סבורים כי קבוזנטיניב הינו בעל פעילות קלינית טובה אחרי טיפולים אימונו-אונקולוגיים משולבים כקו ראשון.

מקור: 

Loo Gan, C. et al. Cancer Medicine 2021; 10(4); 1212-1221. https://doi.org/10.1002/cam4.3717

נושאים קשורים:  קבוזנטיניב,  סרטן כליות,  מחקרים
תגובות