פמברוליזומאב

פמברוליזומאב במינון נמוך לטיפול בסרטן ריאות מתקדם מסוג תאים לא קטנים

חוקרים סבורים כי טיפול עם מינון נמוך יותר של פמברוליזומאב הינו מספיק יעיל ובאותה העת גם חסכוני יותר

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

ידוע כי מנהל התרופות והמזון האמריקאי אישר זה מכבר טיפול עם פמברוליזומאב במינון של 200 מ"ג 3 פעמים בשבוע, בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC – non small cell lung cancer), ללא מוטציות אוקנוגניות. זאת על אף עדויות לכך שאין הבדל ביעילות בהשוואה למינון של 2 מ"ג/לק"ג.

מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות של מינון קבוע ונמוך יותר של 100 מ"ג, שקרוב יותר למינון מבוסס המשקל של 2 מ"ג/לק"ג, בחולים אסייתיים עם משקל ממוצע.

החוקרים ערכו מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי, בו הכלילו את כל החולים שקיבלו טיפול עם פמברוליזומאב ל- NSCLCמתקדם, מינואר 2016 עד מרץ 2020, בבית החולים האוניברסיטאי הלאומי בסינגפור. הם בדקו את ההשפעה של פמברוליזומאב במינון 100 מ"ג בהשוואה למינון של 200 מ"ג, על תוצאים כמו הישרדות, רעילות ועלויות.

במסגרת המחקר, החוקרים דיווחו על 114 מטופלים שקיבלו טיפול עם פמברוליזומאב, כאשר 65 (57%) קיבלו מינון של 100 מ"ג ו-49 (43%) קיבלו מינון של 200 מ"ג. החוקרים מצאו כי לא היה שום הבדל בהישרדות ללא התקדמות של המחלה ובהישרדות הכוללת בין המינונים השונים, כאשר פמברוליזומאב היה הטיפול היחיד (הישרדות ללא התקדמות של המחלה של 6.8 לעומת 4.2 חודשים, יחס סיכונים של  0.72, רווח בר-סמך 95%:0.36-1.46, P = 0.36; שיעור הישרדות כוללת במשך 9 חודשים: 58% לעומת 63%, יחס סיכונים של 1.08, רווח בר-סמך 95%:  0.48-2.41, P = 0.86). החוקרים דיווחו כי כאשר היה שילוב של פמברוליזומאב עם כימותרפיה, שיעור ההישרדות ללא התקדמות מחלה במשך 9 חודשים היה 60% לעומת 50% (יחס סיכונים של 0.84, רווח בר-סמך 95%: 0.34-2.08, P = 0.71) ושיעור ההישרדות הכוללת במשך 9 חודשים היה 85% לעומת 58% (יחס סיכונים של 0.27, רווח בר-סמך 95%: 0.062-1.20, P = 0.09). כמו כן, לא נצפה הבדל משמעותי בשיעור התגובה לטיפול או ברעילות בדרגת חומרה של 3 או יותר, בין שני המינונים. לבסוף, באנליזה של צמצום עלויות, שהעריכה את החיסכון בהוצאות הקשורות למחירי התרופות, העריכו החוקרים חיסכון של 4,290,912 דולר סינגפורי במסגרת המחקר וחיסכון בעלויות עבור כל מטופל בסך של 39,942 דולר סינגפורי, בקבוצה שקיבלה מינון של 100 מ"ג.

החוקרים הגיעו למסקנה כי טיפול עם פמברוליזומאב במינון 100 מ"ג הינו יעיל וגם חסכוני יותר מבחינת עלויות. הם סבורים כי יש צורך בניסויים אקראיים על מנת לבחון טיפול עם מינון נמוך יותר של פמברוליזומאב.

מקור: 

Li-Low, J. et al. International Journal of Cancer 2021; https://doi.org/10.1002/ijc.33534

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  NSCLC,  סרטן ריאות,  מחקרים
תגובות