סרטן שד

שימוש משולב בנוגדן מצומד תרופה וחסמי FGFR1 למניעת מחלה שארית בסרטן שד

במחקר נמצא כי הטיפול המשולב לסרטן שד עם קדסיילה וחוסמי FGFR1 יעיל במניעת מחלה שארית מינימלית

18.05.2021, 16:59

טרסטוזומאב-אמנטזין (TDM-1/Kadcyla) הינו נוגדן מצומד תרופה (antibody-drug conjugate) הגורם לעיכוב פוטנטי של מיקרוטובולי בתאים המבטאים ביתר HER-2. במחקר שתוצאותיו התפרסמו בכתב העת Nature Breast Cancer חוקרים השתמשו בתאי אפיתל שד (Human Mammary Epithilial - HME2) עם HER-2 ביתר על מנת לעקוב במעבדה ובמטופלים אחר התגובה לטיפול עם T-DM1 וכן אחר הישנות המחלה.

במחקר in vitro מתן מתמשך של TDM-1 במעבדה לתאי HME-2 לא הוביל לייצור תאים עמידים לתרופה. כאשר השרו על התאים תהליך מעבר מתא אפיתל לתא מזנכימלי (Epithelial to Mesenchymal transition- EMT) בעזרת TGF-β1 קודם לטיפול- נוצרו תאים עמידים ל-T-DM1י(TDM1R). ביצוע אפיון תאים בזרימה (Flow Cytometry) הראה כי השראת EMT גרמה לתאים לאבד את חלבון HER-2 וממילא לעשותם עמידים לטיפול בT-DM1.

בבדיקת הקינום של תאי TDM1R נמצאה עלייה בפוספורילציה של קינאזות מסוג ErbB1,יErbB4,ו-FGFR1. תאים אלו לא הגיבו ללפטיניב (lapatanib) ואפטיניב (afatinib) - מעכבי קינאזות ErbB. אך נמצא כי היו רגישים לטיפול ב-FIIN4 - מעכב קוולנטי (בלתי הפיך) ל-FGFR.יin vivo זוהתה תחלואה שאריתית מינימלית (MRD) למרות רגרסיה של הגידול לאחר טיפול עם T-DM1 בעזרת Bioluminescent imaging. לאחר הפסקת הטיפול ב-T-DM1 התפתחו גידולים משניים אשר נמצאו עמידים לטיפול חוזר. את הגידולים הללו ניתן היה לעכב בעזרת טיפול ב-FIIN4י(FGFR irreversible inhibitor 4). יתרה מזאת, נמצא כי ביטוי אקטופי ביתר של FGFR1 העצים את הצמיחה של הגידול, מנע היקשרות של טרסטוזומאב-אמנטזין, וגרם לחזרת הגידול למרות הגעה ל-MDR לאחר טיפול ב-T-DM1.

בנוסף, החוקרים לקחו רקמת גידול בשד שנמצא חיובי ל-HER2 והגיב לטיפול בטרסטוזומאב-אמנטזין והשתילו אותו במודל מחקר (Xenograph). במודל תאים אלו לא הגיבו כלל ל-T-DM1, אך מתן FIIN4 הצליח להנמיך את קצב צמיחת הגידול.

החוקרים סבורים כי תוצאות המחקר תומכות בשימוש בשימוש ב-T-DM1 ו-FIIN4 לטיפול בסרטן שד מסוג HER2+.

מקור: 

Akhand, S.S. et al. “Fibroblast growth factor receptor facilitates recurrence of minimal residual disease following trastuzumab emtansine therapy”. npj Breast Cancer issue 7, article no. 5 Jan. 2021. https://doi.org/10.1038/s41523-020-00213-5

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טרסטוזומאב,  מעכבי קינאזות,  עמידות לטיפול,  מחקרים
תגובות