מחקרים

נשאות לנגיף ה-HPV אינה קשורה בהכרח לשרידות משופרת

נמצא כי השפעת הווירוס על השרידות הכוללת משתנה בהתאם לאתר הגידול. השוואה זו נעשתה בהמשך לכך שחולי סרטן לוע הפה חיוביים לווירוס הראו שרידות כוללת ארוכה יותר

נגיף הפפילומה האנושי (הדמיית אילוסטרציה)

סטטוס חיובי של וירוס הפפילומה האנושי (HPV) בחולי סרטן לוע הפה מסוג תאי קשקש (OPSCC: oropharyngeal squamous cell carcinoma) נקשר לתוחלת חיים ארוכה יותר לעומת חולים שאינם נשאי הוירוס. עם זאת, הדעות עדיין חלוקות בכל הנוגע להשפעה זו על השרידות הכוללת של חולות סרטן צוואר הרחם ושל חולי סרטן תאי קשקש שאינו לוע פה.

במסגרת מחקר עוקבה שפורסם בכתב-העת 'JAMA Otolaryngology', החוקרים בדקו את ההבדלים מבחינה אימוגנומית (immungenomic) בין סוגי סרטן באזורים שונים הקשורים ל-HPV, וכן את בדקו את הקשר בין סוגי הסרטן הללו לבין שרידות.

לצורך כך, החוקרים השתמשו במידע גנומי וטרנסקריפטומי מה-TCGA (The Cancer Genome Atlas) על 79 חולי סרטן לוע הפה (OPSCC), 435 חולי סרטן ראש צוואר מסוג תאי קשקש שאינו לוע הפה (non-OP HNSCC) ו-254 חולות סרטן צוואר הרחם מסוג תאי קשקש, ו/או endocervical adenocarcinoma (CESC). אנליזת המחקר בוצעה החל מנובמבר 2020 ועד למרץ 2021. סטטוס ה-HPV נחלק לפי קריאות ריצוף RNA בהתאמה לרצף הייחוס הגנומי של HPV. החוקרים השוו באתרים השונים את סטטוס ה-HPV עם פרופילי הביטוי הגנטי (Gene expression profiles), פנוטיפ תאי החיסון, דירוג פעילות ציטוליטית (cytolytic activity scores) והשרידות הכוללת.

בסך הכל נכללו במחקר 768 מטופלים, מתוכם 514 (66.9%) עם HNSCC (סרטן ראש צוואר מסוג תאי קשקש) (380 גברים [73.9%]; גיל ממוצע [SD] 59.5 [10.8] שנים), ו-254 (33.1%) עם CESC (גיל ממוצע [SD] 48.7 [14.1] שנים). סטטוס חיובי של HPV נקשר לשיפור סטטיסטי מובהק על השרידות הכוללת של חולי סרטן לוע הפה מסוג תאי קשקש (OPSCC) (יחס סיכונים מתוקנן [aHR] 0.06; רווח בר-סמך של 95% [CI] 0.02-0.17; P < .001). עם זאת, לא נמצא קשר דומה בסרטן ראש צוואר שאינו לוע פה (non-OP HNSCC) (aHR, 0.64; 95% CI, 0.31-1.27; P = .20) או בסרטן CESCי(aHR, 0.50; 95% CI, 0.15-1.67; P = .30).

בסרטן לוע הפה חיובי ל-HPV נמצאו שיעורים גבוהים יותר של אינפילטרציה אימונית וביטוי קולטן אימונומודולטורי, לעומת סרטן מסוג זה ללא HPV. כמו כן, בהשוואה בין סרטני ראש צוואר חיוביים ל-HPV, סרטן לוע הפה הראה ביטוי רב יותר של מספר מדדים חיסוניים כמו תאי B, תאי T, תאי CD8+ T, קולטני T ו-B מגוונים, ודירוג פעילות ציטוליטית, לעומת non-OP HNSCCs. בהשוואה בין non-OP HNSCCs ל-CESC חיוביים ל-HPV מול אותם סוגים אך שליליים ל-HPV, המדדים החיסוניים היו דומים זה לזה. עם זאת, בחולי סרטן לוע הפה חיובי ל-HPV, שיעור השרידות הכוללת לשנתיים היה גבוה יותר באופן מובהק לעומת חולי סרטן זה שהיה שלילי ל-HPV (92.0% [CI 84.8%-99.9%] לעומת 45.8% [CI 28.3%-74.1%]; יחס הסיכונים 0.10 [CI 0.03-0.30]; P = .009).

החוקרים מסכמים כי על אף שהמאפיינים הביולוגיים של גידולים הקשורים ל-HPV נחשבים לדומים, הסביבה החיסונית והשרידות הכוללת משתנות לפי אתר הגידול. ממצאים אלו מספקים תובנה על השלכה אפשרית של סטטוס HPV על גידולי לוע הפה ובאתרים שאינם לוע הפה. כמו כן, ממצאיהם מספקים הוכחה לכך שיש צורך להפריד בין הגידולים השונים הקשורים ל-HPV לפי אתר הגידול. כמו כן, יש צורך לקחת נתונים אלו בחשבון בעת פיתוח שיטות טיפוליות לחולי סרטן ראש צוואר שאינו לוע פה, החיוביים ל-HPV.

מקור:

Zhu, G., Amin, N., Herberg, M. E., Maroun, C. A., Wang, H., Guller, M., Gourin, C. G., Rooper, L. M., Vosler, P. S., Tan, M., D’Souza, G., Koch, W. M., Eisele, D. W., Seiwert, T. Y., Fakhry, C., Pardoll, D. M., &amp; Mandal, R. (2021). Association of tumor site with the prognosis and immunogenomic landscape of human papillomavirus–related head and neck and cervical cancers. JAMA Otolaryngology–Head &amp; Neck Surgery. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2021.3228

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן לוע וגרון,  HPV,  וירוס הפפילומה האנושי – HPV
תגובות