מחקרים

חולי סרטן המטופלים עם PD-1B הגיבו בצורה טובה לחיסון נגד קורונה

שיעור ההיפוך הסרולוגי של חולים אונקולוגיים המטופלים באימונותרפיה וקיבלו חיסון לקורונה נמצא דומה לזה של חולים אונקולוגיים תחת טיפולים אחרים

קיימת המלצה לחולים אונקולוגיים המטופלים עם immune checkpoint inhibitors לקבל חיסון כנגד COVID-19. עם זאת, מעטים הפרסומים עד כה אשר דנו בהשפעה של progression cell death-blockersי(PD-1B) על תוצאים אימוניים או תוצאים הקשורים לחיסון עצמו. גם גורמי הסיכון התורמים לסטטוס הסרולוגי אינם ברורים דיים.

מטרת המחקר, שפורסם בכתב העת 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer', הייתה לאמוד את מידת ההשפעה של PD-1B על התוצאים הקשורים לחיסון, וכן לחקור את גורמי הסיכון האפשריים לכישלון של היפוך סרולוגי (seroconversion). על מנת לחקור את הקשר בין חיסון כנגד קורונה ובין טיפול עם PD-1B נאספו באופן רטרוספקטיבי חולים אונקולוגיים המקבלים טיפול למחלתם. החוקרים ביצעו זיווג לפי ההסתברות לטיפול על סמך מאפיינים דמוגרפיים וקליניים. שיעור ההיפוך הסרולוגי ואירועים חריגים אימוניים או שקשורים לחיסון עצמו הושוו ראש בראש בקרב המשתתפים. לאחר מכן, החוקרים פיתחו נומוגרם לחיזוי סיכון הכשלון עם משתנים מובהקים ברגרסיה רבת משתנים. הנתונים אוששו באמצעות עוקבה בלתי תלויה.

לצורך כך, נאספו מטופלים (n=454) המקבלים PD-1B, או חיסון לקורונה, או שניהם. המטופלים סווגו לשלוש עוקבות (vac+/PD-1B+, vac+/PD-1B-, vac-/PD-1B+, בהתאמה). קבוצת הביקורת כללה 206 משתתפים שאינם חולי סרטן. סרולוגיה חיובית (seropositive) נמצאה ב-68.1% (94/138) מעוקבת +vac+/PD-1B, 71.3% (117/164) מעוקבת -vac+/PD-1B, ו-80.5% (166/206) מעוקבת הביקורת, ללא מחלת הסרטן. למעט פריחה קלה, לא נצפתה עלייה בשיעור האירועים החריגים בקבוצת הטיפול עם PD-1B.

בהשוואה לקבוצת הביקורת הבריאה, חולי הסרטן שקיבלו חיסון הראו שיעור נמוך יותר באופן מובהק של היפוך סרולוגי. לפיכך, הנומוגרם נבנה כך שיכלול משתנים של גיל, פתולוגיה וסטטוס כימותרפי על מנת לצפות את הסיכוי לכישלון של היפוך סרולוגי. הנתונים אומתו באמצעות עוקבה בלתי תלויה של 196 חולי סרטן.

לסיכום, חולי הסרטן הראו שיעורי כללי נמוך יותר של היפוך סרולוגי בהשוואה לאוכלוסייה הבריאה. עם זאת, נראה כי טיפול עם PD-1B לא משפיע על ההיפוך הסרולוגי בקרב קבוצה זו. בנוסף לכך, יש לציין כי החיסון לא הוביל לאירועים חריגים. כמו כן, החוקרים פיתחו נומוגרם לחיזוי הסיכון לכישלון של היפוך סרולוגי. הנומוגרם כלל משתנים של גיל, סטטוס כימותרפי, סוגי הפתולוגיות ותחלואה ראומטית.

מקור: 

Ma, Y., Liu, N., Wang, Y., Zeng, J., Hu, Y.-Y., Hao, W., Shi, H., Zhu, P., Lv, J., Fan, W., & Wang, X. (2021). Immune checkpoint blocking impact and nomogram prediction of COVID-19 inactivated vaccine seroconversion in patients with cancer: a propensity-score matched analysis. Journal for Immunotherapy of Cancer, 9(11), e003712. https://doi.org/10.1136/JITC-2021-003712 

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  PD1,  נומוגרמה,  חולים אונקולוגיים
תגובות