מחקרים

טיפול נאו-אדג'ובנטי משולב עם מעכבי PD-1 הוביל לנסיגה של גידול מסוג קרצינומת תאי קשקש של הושט

במחקר שנעשה על טיפול נאו-אדג'ובנטי משולב עם מעכבי PD-1 נמצא כי הטיפול הוביל לנסיגה של גידול ה- ESCC בחלק ניכר מהמקרים. האירועים החריגים כתוצאה מהטיפול היו ברי-שליטה

הדמיה של הוושט (איור אילוסטרציה)

טיפול עם מעכבי Programmed cell death 1י(PD-1 blockade) מוביל לנסיגה של הגידול במטופלים עם מחלה מתקדמת מסוג קרצינומת תאי קשקש של הושט (ESCC: esophageal squamous cell carcinoma). עם זאת, ידוע מעט על יעילות השימוש במעכבי PD-1 כטיפול נאו-אדג'ובנטי ב-ESCC בר-ניתוח.

במחקר שפורסם בכתב העת 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הבטיחות ואת היתכנות הטיפול באמצעות שילוב של מעכבי PD-1 נאו-אדג'ובנטי עם כימותרפיה בחולים עם ESCC.

לצורך המחקר, נאספו מטופלים עם ESCC בר-ניתוח (שלבים II או III), שלא טופלו בעבר. כל מטופל קיבל 2 מחזורים בני 21 ימים של טיפול נאו-אדג'ובנטי עם קמרליזומאב (Camrelizumab), nab-paclitaxel וקרבופלטין, טרם ביצוע הסרה ניתוחית של הגידול, אשר נעשתה 6-9 שבועות לערך לאחר מחזור הטיפול הראשון.

בין ינואר 2020 ועד לספטמבר 2020 נסקרו 37 מטופלים, מתוכם 23 השתתפו במחקר. משטר הטיפול הנאו-אדג'ובנטי הראה תוצאות מתקבלות על הדעת מבחינת פרופיל תופעות הלוואי. כמו-כן, לא נצפו עיכובים של ההליך הניתוחי. אירועים חריגים חמורים כתוצאה מהטיפול (דירוג 3-4) כללו נויטרופניה (9 מתוך 23, 39.1%) ולויקופניה (2 מתוך 23, 8.7%). התגובה האובייקטיבית ושיעור השליטה על המחלה היו 90.5% ו-100%, בהתאמה. 20 מטופלים עברו ניתוח, כאשר בכלל המקרים הגיעו לשולי כריתה של R0. ל-5 מטופלים (25%) הייתה תגובה פתולוגית מלאה (PCR: pathological complete response) ול-10 (50%) הייתה תגובה פתולוגית משמעותית. שיעור המטופלים עם עומס מוטציות (Tumor Mutation Burden) גבוה ושיעור ביטוי גבוה של PD-L1י(programmed death-ligand 1) בגידולים ראשוניים היה גבוה יותר באופן מובהק בקבוצת ה-PCR לעומת הקבוצה ללא PCRי(p=0.044). לאחר הטיפול, מספר תאי ה-CD163+ חודרי (infiltrating) ה-PD-L1+ היה נמוך יותר באופן מובהק בקבוצת ה-PCR לעומת הקבוצה ללא PCRי(p=0.017).

החוקרים מסכמים כי טיפול נאו-אדג'ובנטי עם קמרליזומאב בשילוב עם קרבופלטין ו-nab-paclitaxel הוביל לאירועים חריגים ברי-שליטה. כמו כן, הטיפול הוביל לנסיגה אובייקטיבית ב-90.5% מהחולים, באופן המדגים יעילות נוגדת-גידול בטיפול ל- ESCC בר-ניתוח.

מקור:

Yang W, Xing X, Yeung S-CJ, et al. Neoadjuvant programmed cell death 1 blockade combined with chemotherapy for resectable esophageal squamous cell carcinoma. J Immunother cancer [Internet] 2022 [cited 2022 Jan 23];10(1):e003497. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35022193/

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול נאו-אדג'ובנטי,  אימונותרפיה,  קרצינומה של תאי קשקש
תגובות