מחקרים

מדד פרוגנוסטי לטיפול עם מעכבי PD-(L)1 בחולי NSCLC

במחקר על חולי סרטן ריאה שטופלו עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון, החוקרים בדקו האם היחס בין CD8+PD-1+ ל- CD4+PD-1+ טרום הטיפול יכול לשמש כמדד פרוגנוסטי

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

ביטוי של Programmed cell death protein-1י(PD-1) נקשר עם הפעלה ודלדול של אוכלוסיות ה-CD4 ו-CD8 בסרטן ריאות מתקדם מסוג תאים שאינם-קטנים (aNSCLC). עם זאת, מידת ההשפעה של האיזון בין  CD8+PD-1+ ו-CD4+PD-1+ סירקולטוריים במטופלים המטופלים עם מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון (ICB: Immune checkpoint blockers) עדיין אינו ידוע.

במסגרת מחקר אשר פורסם בכתב העת Journal for ImmunoTherapy of Cancer, החוקרים השתמשו בציטומטריה על מנת לקבוע את היחס בין  CD8+PD-1+ ל-CD4+PD-1+ [יחס ביטוי ה-PD-1 על לימפוציטים בדגימת דם סיסטמית, 'PERLS'י(PD-1-Expressing Ratio on Lymphocytes in a Systemic blood sample)]. יחס זה נבדק בקרב חולי aNSCLC טרם הטיפול עם single-agent ICB המתמקד ב-PD-1 או ב-programmed cell death-ligand 1 [PD-L1 (עוקבת ה-discovery)]. כמו כן, החוקרים השתמשו ב-log-rank maximization על מנת לזהות ערכי cut-off ב-PERLS.

חולים אשר טופלו עם ICB (עוקבות תוקף - validation cohort) או פוליכימותרפיה (עוקבת הביקורת) קוטלגו כ- +/- PERLS (מעל או מתחת ל-cut-off). התפקוד והפנוטיפ של התא החיסוני הסירקולטורי הותאמו עם ה-PERLS. ציון מרוכב (טוב, בינוני ונמוך) נקבע באמצעות שילוב של PERLS ו-senescent immune phenotype, כפי שתואר בעבר בחולי aNSCLC.

בעוקבת ה-discoveryי(N=75), ערך ה-cut-off של PERLS היה 1.91, ו-11% מהמטופלים היו PERLS+.יPERLS+ תאם באופן מובהק עם ערך חציוני של שרידות ללא-התקדמות (PFS) של 9.63 חודשים [CI 95% 7.82 עד לא הגיע (NR: not reached)], לעומת 2.69 חודשים (CI 95% 1.81 עד 5.52; p=0.03). בעוקבת התוקף הבלתי תלויה (N=36), ערך ה-PFS החציוני היה NR (CI 95% 7.9 עד NR), לעומת 2.00 חודשים (CI 95% 1.3 עד 4.5; p=0.04) ל-PERLS + ול-PERLS-, בהתאמה. השרידות הכוללת (OS) הראתה דפוס דומה, אך לא מובהק. ב-pooled cohortי(N=111), PERLS + תאמו באופן מובהק עם ה-PFS וה-OS. עם זאת, PERLS לא תאם את התוצא בעוקבת הפוליכימותרפיה. PERLS לא תאם את המאפיינים הקליניים, אך נקשר באופן מובהק עם ערכי תאי ה-CD4+ T הנאיביים הסירקולטוריים בערכי הבסיס, ועם עלייה של תאי T מסוג זיכרון לאחר הטיפול עם ICB. הצטברות של תאי T מסוג זיכרון במהלך הטיפול נקשר לפוליפונקציונליות של תאי CD4+ T. ציון ההרכב (composite score) הוערך ב-pooled cohortי(N=68). ערך השרידות הכוללת לציון הרכב טוב, בינוני ונמשוך היה NR (CI 95% 1.97 עד 15.5; p=0.001), בהתאמה. חציון ה-PFS היה 12.60 חודשים (CI 95% 9.63 עד NR), 2.58 חודשים (CI 95% 1.74 עד 7.29), ו-1.76 חודשים (CI 95% 1.31 עד 4.57; p<0.0001), בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי PERLS גבוה, אשר נקבע מדגימת דם לפני האימונותרפיה, תאם עם הטבה בעקבות השימוש במעכבי PD-(L)1 בחולי aNSCLC.

מקור:

Duchemann B, Naigeon M, Auclin E, et al. CD8 + PD-1 + to CD4 + PD-1 + ratio (PERLS) is associated with prognosis of patients with advanced NSCLC treated with PD-(L)1 blockers. J Immunother cancer [Internet] 2022 [cited 2022 Feb 13];10(2):e004012. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131864/

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונותרפיה,  NSCLC,  גידולי ריאה,  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות
תגובות