מחקרים

תאי MAIT וציטוגנטיקה בחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה קשר אפשרי בין רמות תאי T מסוג MAIT למהלך המחלה בלוקמיה מיאלואידית חריפה

הניטור והשימוש בתאי מערכת החיסון הינם נושאים מרכזיים במחקרים קליניים ופרה-קליניים בנושא לוקמיה מיאלואידית חריפה (Acute Myeloid Leukemia – AML). תאי T מסוג MAITי(Mucosal Associated Invariant T Cells) מהווים את תת-הסוג הגדול ביותר של תאי T ציטוטוקסים אשר הינם בעלי דמיון למערכת החיסון המולדת. אמנם, כבר הודגם במספר עבודות תפקידם של תאים אלו בהקשר למחלות אונקולוגיות, אך המעורבות הספציפית שלהם בממאירויות מיאלואידיות עודנה לא ידועה.

במחקר פרוספקטיבי חד-מרכזי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Cancer Immunology, Immunotherapy ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין רמת MAIT להתקדמות AML. למחקר גויסו 216 נבדקים עם אבחנה רצנטית של AML. החוקרים ביצעו הערכה כמותית של תאי MAIT בעת האבחון ובמהלכו של טיפול כימותרפי אינטנסיבי, וזאת בעזרת ציטומטרית זרימה (Flow Cytometry).

מהנתונים עלה כי בהשוואה לנבדקים בריאים חולי AML היו עם מספר נמוך של תאי MAIT. בבדיקה כמותית לאחר טיפול אינדוקציה הודגמה ירידה דרסטית במספר תאי MAIT. העליה החוזרת במספר התאים חלה כחודש מסוף הטיפול. בנוסף, הודגם קשר בין רמה נמוכה של תאי MAIT לבין פרופיל ציטוגנטי בסיכון גבוה. המחקר הדגים קשר בין מוטציות FLT3-ITD ו-IDH ½ לכמות גבוה של תאי MAIT. בנוסף לכך הודגם, כי מצבים של רמה גבוה של תאי MAIT פעילים הינם פחות שכיחים בקרב מטופלים עם פרופיל ציטוגנטי בסיכון נמוך ושכיחים יותר בקרב אלו עם מוטציית IDH 1 ומוטציית CEBPA דו-אללית.

תוצאות מחקר זה הדגימו לראשונה כי ישנה משמעות לכמות תאי MAIT בזמן אבחון ראשוני של לוקמיה מיאלואידית חריפה. ממצאים אלו מרמזים על קשר אפשרי בין תאי MAIT להתקדמות AML. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים נוספים על מנת להעמיק את הידע בדבר תפקידם של תאי MAIT במטופלים אונקולוגים.

מקור:

Comont, T., Nicolau-Travers, ML., Bertoli, S. et al. MAIT cells numbers and frequencies in patients with acute myeloid leukemia at diagnosis: association with cytogenetic profile and gene mutations. Cancer Immunol Immunother 71, 875–887 (2022). https://doi.org/10.1007/s00262-021-03037-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  תאי MAIT,  ציטוגנטיקה
תגובות