מחקרים

סטטוס תפקודי ותוצאים של חולי סרטן גרורתי המטופלים באימונותרפיה

במחקר חד-מרכזי נמצא כי סטטוס ECOG-0 לעומת סטטוס תפקודי ירוד יותר קשור בזמן רב יותר עד תמותה בחולים המקבלים ניבולומאב או פמברוליזומאב

למרות שקווים מנחים בטיפול הכימותרפי בסרטן גרורתי מכילים כיום הנחיות המתייחסות לסטטוס התפקודי של המטופלים הנחיות אלה אינן מכילות לרוב התייחסות למעכבי נקודות בקרה חיסונית (ICIs). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Journal of Immunotherapy and Precision Oncology חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה בין סטטוס ה-ECOG לתוצאים הקליניים של חולים אשר קיבלו אימונותרפיה עבור מחלה גרורתית.

במחקר הוכללו 183 מטופלים אשר קיבלו ניבולומאב או פמברוליזומאב בשל ממאירות גרורתית במרכז רפואי בודד בארצות הברית. החוקרים בחנו את מאפייני הבסיס של המטופלים ובכלל זה סטטוס ה-ECOG, מין, גיל, סוג הסרטן, קו הטיפול, מועד הטיפול והתגובה הטובה ביותר לטיפול שהמשתתפים השיגו. מאפייני בסיס אלה הושווה לתוצאים באמצעות מודל ANOVA ו-X².

מתוך 183 משתתפי המחקר ל-31.7% היה סטטוס ECOG של 0, 48.6% סטטוס ECOG של 1 ו-19.7% סטטוס ECOG של 2-4. רוב החולים בכל קבוצה סבלו מסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים ומלנומה. 54.6% מהחולים טופלו במשך שישה חודשים לפחות ללא הבדל בין הקבוצות השונות בהיבט השלמת טיפול של שישה חודשים. שליטה במחלה הושגה ב-67.2%, 59.5% ו-41.7% מהחולים בקבוצת ה-ECOG-0,יECOG-1 ו-ECOG2-4, בהתאמה. מודל רב-משתני שבוצע הדגים כי הזמן עד תמותה או הגעה להוספיס חולים עם ECOG-0 היה ארוך באופן מובהק לעומת הקבוצות האחרות. ממצא זה נותר מובהק גם לאחר תקנון לגיל, מין וקו טיפול.

תוצאות המחקר מדגימות כי באוכלוסיית חולי סרטן גרורתי המטופלים עם ICIs, סטטוס תפקודי טוב יותר קשור בשליטה במחלה וזמן רב יותר עד תמותה.

מקור:

Journal of Immunotherapy and Precision Oncology (2022) 5 (2): 37–42.https://doi.org/10.36401/JIPO-22-3

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי,  אימונותרפיה,  ניבולומאב,  פמברוליזומאב
תגובות