מחקרים

גורמים משפיעים על הפרוגנוזה של חולי גליובלסטומה המקבלים אימונותרפיה

מספר גורמים נקשרו עם תוצאים פרוגנוסטיים טובים יותר בחולי גליובלסטומה המקבלים אימונותרפיה. ביניהם מטופלים ללא רקע של שימוש בסטרואידים, ומטופלים עם מתילציה ב-MGMT

תאי סרטן מסוג גליובלסטומה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'CNS Neuroscience & Therapeutics', מטרת החוקרים הייתה להעריך את השפעתם של מספר גורמים שונים על הפרוגנוזה של חולי גליובלסטומה רב-צורנית (GBM: glioblastoma multiforme) המקבלים אימונותרפיה. מכיוון שרק חלק מחולי ה-GBM מגיבים לאימונו-אונקולוגיה, החוקרים ניסו גם לבדוק את המנבאים האפשריים לתגובה לטיפול ולפרוגנוזה.

לצורך כך, החוקרים ערכו מטא-אנליזה כמותית באמצעות מודל להשפעות אקראיות. בנוסף לכך, מספר גורמים אפשריים נסקרו באופן איכותני. במסגרת הסקירה השיטתית אותה ערכו החוקרים נסקרו 1,317 מאמרים, ומתוכם 39 ניסויים קליניים נכללו באנליזה. מטופלים עם מתילציה ב-O6-methylguanine-DNA methyltransferaseי(MGMT) (יחס הסיכונים עבור שרידות כוללת, p < 0.0001 ;2.30 = יחס הסיכונים עבור שרידות ללא התקדמות = 2.10 p < 0.0001), שעברו כריתה מלאה של הגידול (gross total resection) (יחס הסיכונים לשרידות כוללת = 0.70 p = 0.02; יחס הסיכונים עבור שרידות ללא התקדמות = 0.56, p = 0.004), וללא טיפול עם סטרואידים בבסיס (יחס הסיכונים עבור שרידות כוללת = 0.52 p = 0.0002 ; יחס הסיכונים עבור שרידות ללא התקדמות = 0.61, p = 0.02) היו בעלי שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות טובות יותר באופן מובהק בעקבות האימונותרפיה.

מטופלים עם ציון < 80 במדד ה-Karnofsky Performance Status (יחס הסיכונים = 1.73, p = 0.0007), שבעבר היו להם שתי חזרות של המחלה (יחס הסיכונים = 2.08, p = 0.003) נקשרו עם שרידות כוללת גרועה יותר. גיל, מין, ביטוי של tumor programmed death-ligand 1, והיסטוריה של טיפול כימותרפי לא נקשרו לתוצאי השרידות. עם זאת, יש לציין כי אימונותרפיה שיפרה באופן מובהק את השרידות הכוללת של מטופלים שעברו שתי חזרות של המחלה (יחס הסיכונים =  0.40, p = 0.008) אך לא במטופלים מכל תת-קבוצה אחרת.

לסיכום, מספר גורמים נמצאו כקשורים לתוצאים הפרוגנוסטיים של חולי גליובלסטומה שקיבלו אימונותרפיה, ביניהם מספר החזרות של המחלה. החוקרים מוסיפים כי יש צורך בעריכת מחקרים פרוספקטיביים המתמקדים בחיפוש אחר סמנים רלוונטיים.

מקור:

Hu, W., Liu, H., Li, Z., Liu, J., & Chen, L. (2022). Impact of molecular and clinical variables on survival outcome with immunotherapy for glioblastoma patients: A systematic review and meta-analysis. CNS neuroscience & therapeutics, 10.1111/cns.13915. Advance online publication.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גליובלסטומה,  אימונותרפיה,  גליובלסטומה רב-צורנית,  סטרואידים
תגובות