מחקרים

טיפול במלנומה גרורתית על ידי תאי T מדם פריפרי

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי תאי T אשר עברו שינוי ספציפי ב-TCR הינם בעלי פוטנטיות רבה יותר

טיפול תאי עם תאי T מדם פריפרי המבטאים קולטנים מהונדסים של תאי Tי(T-cell receptors – TCRs) מהווה גישה טיפולית חדשנית לממאירויות סולידיות.

במחקר בשלב I/IIa אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Immuno-oncology and technology ביקשו החוקרים לבחון את הבטיחות וההיתכנות של העברה של תאי T אוטולוגיים המבטאים אנטיגן מלנומה המזוהה על ידי  TCR ספציפי של תאי T1י(MART- 1) לטיפול בחולי מלנומה גרורתית. התאים הנבדקים תורבתו במטרה לקבל פנוטיפים דומים.

במסגרת המחקר נאספו תאי T פריפריים של חולים החיוביים לHLA-A2∗02:01- עם מלנומה בשלב IIIC/IV (לא נתיחה) והמבטאת MART-1. התאים גורו עם שרשראות אנטי CD3/CD28, עברו טרנסדוקציה ל-TCR ספציפי (MART-1(26-35)-specific 1D3 [1D3HMCys], עם הגברת interleukinי(IL)-7 ו-IL-15. המטופלים קיבלו עירוי בודד של תאי T מהונדסים. הנושאים אותם מדדו החוקרים כללו - היתכנות, בטיחות ושיעור תגובה אובייקטיבי. במחקר הנוכחי נכללו 12 חולי מלנומה (7 עם מלנומה עורית גרורתית ו-5 עם מלנומה של הענביה).

תוצאות המחקר הדגימו כי החולה הראשון קיבל 4.6*109 תאי T1D3HMCys וחווה רעילות דרגה 5 לאחר 9 ימים. המטופלים הבאים קיבלו 5.0*107 (n=3, עוקבה 2), 2.5*108 (n=2, עוקבה 3),1.0*108 (n=6, עוקבה 4) תאי T1D3HMCys. המחקר הופסק בטרם עת בשל רעילות תלוית מינון, לעור (10/12), עיניים (3/12), אוזניים (4/12) ותסמונת שחרור ציטוקינים (5/12), כאשר 7 חולים חוו רעילות בדרגה 3-5. תגובות חלקיות נראו ב-2/11 (18%) מטופלים שניתן לבצע לגביהן הערכה וההתמדה של תגובת תאי T1D3HMCys תאמה למינון שניתן.

מתוצאות מחקר זה עולה כי ייצור של תאים שעברו שינוי ספציפי ב-TCR מוביל לתאי T בעלי פוטנטיות מוגברת. תגובות חלקיות נראו ב-18% מהחולים עם רעילות תלוית מינון, וזאת עם מינון נסבל מרבי של 1.0*108 תאים.

מקור:

Rohaan, M. W., Gomez-Eerland, R., van den Berg, J. H., Foppen, M. G., van Zon, M., Raud, B., ... & Haanen, J. B. (2022). MART-1 TCR gene-modified peripheral blood T cells for the treatment of metastatic melanoma: a phase I/IIa clinical trial. Immuno-Oncology and Technology15, 100089.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונותרפיה,  מלנומה,  תאי T,  טיפול גנטי
תגובות