מחקרים

הצלחה ביצירת לימפוציטים חודרי גידולים מנגעים גרורתיים של NSCLC

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי נגעי NSCLC גרורתי מהווים מקור בר-קיימא ליצירת מוצרי TIL - תגובתי לגידול

סרטן ריאות מסוג NSCLC הינו גורם התמותה הסרטני המוביל בעולם. למשטרי הטיפול הנוכחיים שיעורי הצלחה מוגבלים. על כן, ישנו צורך בגישות טיפוליות חלופיות. לאחרונה הודגם כי גידולי NSCLC ראשוניים בשלב I/II הנאיביים לטיפול, מכילים אחוז גבוה של תאי T תגובתיים לגידול. את התאים הללו ניתן לתרבת בהצלחה, ולאחר מכן, לעשות בהם שימוש לטיפול עם לימפוציטים עצמיים חודרי גידול (autologous tumor-infiltrating T cell therapy – TIL).

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העתImmuno-oncology and Technology ביקשו החוקרים לבחון האם הממצאים המבטיחים הללו מתקיימים גם בנגעים גרורתיים.

במחקר זה בחנו החוקרים את הרכב הלימפוציטים של 27 נגעי NSCLC גרורתי אשר הופקו מחולים ממקומות שונים ועם היסטוריה טיפולית שונה. החוקרים הגדירו את יכולת ההרחבה של TILs עם הפרוטוקול המאושר קלינית, ומדדו את יכולתם לייצר את הציטוקינים הפרו-דלקתיים העיקריים – אינטרפרון-γ,יTNF ו-IL-2 ולבטא CD137 בתרבית משותפת של TIL מורחבים עם הגידול העצמי.

תוצאות המחקר הדגימו כי המספר הכולל וההרכב של הלימפוציטים אשר חדרו לנגעים הגרורתיים השונים היו בעלי דמיון רב לזה של גידולי NSCLC ראשוניים בשלב מוקדם. החוקרים הצליחו להרחיב ביעילות את ה-TILs מכל נגעי NSCLC הגרורתיים לכדי מספרים המתאים לעירוי TIL, וזאת ללא קשר למיקום הגרורה ולהיסטוריה הטיפולית. לבסוף הודגם כי 16 מתוך 21 (76%) מוצרי TIL שנבדקו הציגו פעילות אנטי-גידולית, וכמה מהם הכילו תאי T פולי-פונקציונאליים.

מתוצאות מחקר זה עולה כי נגעי NSCLC גרורתי מהווים מקור בר-קיימא ליצירת מוצרי TIL - תגובתי לגידול. תאים אלו ניתנים ליישום טיפולי ללא קשר למיקום ממנו הופקו ולמשטרי הטיפול הקודמים.

מקור:

S.M. Castenmiller, R. de Groot, A. Guislain, K. Monkhorst, K.J. Hartemink, A.A.F.A. Veenhof, E.F. Smit, J.B.A.G. Haanen, M.C. Wolkers, Effective generation of tumor-infiltrating lymphocyte products from metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC) lesions irrespective of location and previous treatments, Immuno-Oncology and Technology, Volume 15, 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  תאי T,  לימפוציטים חודרי-גידול,  גרורות
תגובות