מחקרים

סינטילימאב בשילוב כימותרפיה בחולים עם קרצינומה של תאי קשקש בוושט

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי טיפול נאואדג'ובנטית עם סינטילימאב בשילוב טיפול משולש מבוסס פלטינום הינה בטוחה, וזאת בקרב לחולים עם קרצינומה של תאי קשקש בוושט

קרצינומת תאי קשקש (אילוסטרציה)

הבטיחות והיעילות של הטיפולים הניאו-אדג'ובנטיים הסטנדרטיים, הניתנים לחולים עם קרצינומה של תאי קשקש בוושט (esophageal squamous cell carcinoma – ESCC), הינה עודנה ירודה. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal for ImmunoTherapy of Cancer ביקשו החוקרים לבחון טיפול נאו- אדג'ובנטי עם סינטילימאב תוך-ורידי בשילוב כימותרפיה משולשת.

במחקר פאזה 2, חד-זרועי ובתווית פתוחה השתתפו חולים עם ESCC בעל פוטנציאל נתיח (cT1b-3, Nany, M0, T4a, N0-1 או M0). החולים קיבלו טיפול נאו-אדג'ובנטי עם סינטילימאב תוך-ורידי בשילוב כימותרפיה משולשת (פקליטקסל ליפוזומלי, ציספלטין ו-S-1). הטיפול ניתן כל 3 שבועות ובשני מחזורים. התוצאים העיקריים של מחקר זה היו בטיחות והיתכנות כירורגית. התוצא המשני של מחקר זה היה שיעור התגובה הפתולוגית העיקרית (major pathological response – MPR). ביומרקרים ביו-גנטיים (מוטציות גנטיות, עומס מוטציוני גידולי [tumor mutational burden – TMB], מצב DNA גידולי בסירקולציה [circulating tumor DNA – ctDNA] ומיקרו-סביבה חיסונית) נבחנו על בסיס דגימות גידול בסיסיות. המחקר הנוכחי כלל סך של 30 חולים.

תוצאות המחקר הדגימו כי תופעות לוואי הקשורות לטיפול (treatment-related adverse events – TRAEs) במחלה בדרגה 3-4 התרחשו ב-36.7% (11/30) מהמטופלים. ה-TRAEs השכיחים ביותר היו ירידה בספירת התאים הלבנים (76.7%), אנמיה (76.7%) וירידה בספירת נויטרופילים (73.3%). כל ה-TRAEs היו רעילות המטולוגיות. לא נרשם אף מקרה של עיכוב ניתוחי של 30 יום או יותר. שיעורי ה-MPR והתגובה הפתולוגית המלאה (pathological complete response – cPR) עמדו על 50.0% (15/30, רווח בר-סמך 95%: 33.2-66.9) ו-20.0% (6/30, רווח בר-סמך 95%: 9.5- 37.3), בהתאמה. מטופלים עם TMB גבוה יותר ויותר מוטציות קלונליות היו בסבירות גבוהה יותר להגיב לטיפול. לשינויים ב-ERBB2 ולסטטוס ctDNA גבוה יותר הודגם מתאם שלילי לתגובת טיפול ניאו-אדג'ובנטי עם מעכבי נקודת בקרה חיסונית. לא נצפה הבדל משמעותי בין תגובה טיפולית לבין מיקרו-סביבה חיסונית של הגידול.

מתוצאות מחקר זה עולה כי טיפול נאואדג'ובנטית עם סינטילימאב בשילוב טיפול כימותרפי משולש ומבוסס פלטינום, הינה בטוחה וישימה, אינה מעכבת את הטיפול הניתוחי וגורמת לשיעור pCR של 20.0%.

מקור:

Chen X, Xu X, Wang D, et al. Neoadjuvant sintilimab and chemotherapy in patients with potentially resectable esophageal squamous cell carcinoma (KEEP-G 03): an open-label, single-arm, phase 2 trial. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2023;11:e005830. doi: 10.1136/jitc-2022-005830

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול נאו-אדג'ובנטי,  קרצינומה של תאי קשקש,  קרצינומה קשקשית של הוושט,  סינטילימאב
תגובות