מחקרים

התפתחות דלקת ריאות עקב טיפול עם מעכבי נקודת בקרה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב חולי NSCLC עם ILD, טיפול עם מעכבי נקודת בקרה מהווה גורם סיכון להתפתחות דלקת ריאות בדומה לטיפול עם כימותרפיה קונבנציונלית

דלקת ריאות (אילוסטרציה)
דלקת ריאות (אילוסטרציה)

בקרב חולי סרטן ריאות של תאים לא-קטנים (non-small cell lung cancer – NSCLC) עם תחלואה נלווית של מחלת ריאה אינטרסטיציאלית (interstitial lung diseases – ILDs), השימוש בכימותרפיה, מעלה את הסיכון לפתח דלקת ריאות. ברם, קשר דומה למעכבי נקודת בקרה (immune checkpoint inhibitors – ICIs) טרם הודגם.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העתCancer Immunology, Immunotherapy ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין שימוש במעכבי נקודת בקרה להתפתחות של דלקת ריאות, וזאת בקרב מטופלים עם NSCLC ו-ILD.

זהו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בו התבססו החוקרים על מסד נתוני אשפוז ארצי. במחקר נכללו חולים (בני≥ 20 שנים) אשר אובחנו לאחרונה עם ILD ו-NSCLC והחלו כימותרפיה (ICIs או כימותרפיה קונבנציונלית) בין חודשי ינואר 2016 לדצמבר 2019. התוצא העיקרי של מחקר זה היה התפתחות של דלקת ריאות. החוקרים העריכו את ההיארעות המצטברת של דלקת ריאות והשוו בין חולים המטופלים עם ICI לבין אלו המטופלים עם כימותרפיה קונבנציונלית (באמצעות מבחן Grey). החוקרים חישבו את יחסי הסיכונים להיארעות דלקת ריאות בקרב תתי-החלוקות, וזאת באמצעות המודל של Fine and Grey ותוך התאמה לפי מין, גיל, מצב עישון, היסטולוגיה של NSCLC, היסטוריה כירורגית ורפואית (תוך הגדרת מוות כסיכון המתחרה). המחקר הנוכחי כלל סך של 1,177 חולים (גיל ממוצע של 72 שנים, 13.8% נשים), 328 ו-849 מתוכם טופלו עם ICI וכימותרפיה קונבנציונלית, בהתאמה.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות באשר להיארעות המצטברת של דלקת ריאות (p = 0.868). לאחר התאמה לפי תתי- החלוקה, עמד יחס הסיכונים על 1.08 (רווח בר-סמך 95%: 0.74-1.57). גיל (≥ 65 שנים) (יחס סיכונים: 1.86, רווח בר-סמך 95%: 1.11-3.10) והיסטוריה של עישון (יחס סיכונים: 1.86, רווח בר-סמך 95%: 1.02-4.11) נמצאו קשורים להתפתחות דלקת ריאות.

מתוצאות מחקר זה עולה כי, בקרב חולי NSCLC עם ILD, טיפול עם מעכבי נקודת בקרה מהווה גורם סיכון להתפתחות דלקת ריאות בדומה לטיפול עם כימותרפיה קונבנציונלית.

מקור:

Sawa, K., Sato, I., Takeuchi, M. et al. Risk of pneumonitis in non-small cell lung cancer patients with preexisting interstitial lung diseases treated with immune checkpoint inhibitors: a nationwide retrospective cohort study. Cancer Immunol Immunother 72, 591–598 (2023). https://doi.org/10.1007/s00262-022-03281-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  דלקת ריאות,  מעכבי נקודות בקרה
תגובות