מחקרים

הקשר בין BMI לשרידות בחולי NSCLC המטופלים עם מעכבי נקודת בקרה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב חולי סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים, ישנו קשר בין ערכי BMI לשרידות כוללת

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Cancer Immunology, Immunotherapy ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין BMIי(body mass index) לתוצאי שרידות, וזאת בקרב חולי סרטן ריאות מתקדם של תאים לא-קטנים (non-small cell lung cancer – NSCLC) המטופלים עם מעכבי נקודת בקרה (immune checkpoint inhibitors – ICI).

מחקר זה בוצע במתכונת פרוספקטיבית וחד-מרכזית. המחקר כלל נבדקים עם NSCLC מתקדם\גרורתי המטופלים עם ICI כטיפול קו ראשון\טיפול לחזרת המחלה. התוצא העיקרי היה שרידות כוללת (overall survival – OS). תוצאים המשניים, כללו – שרידות ללא התקדמות (progression-free survival – PFS) ושיעור תגובה אובייקטיבית (objective response rate – ORR). המחקר הנוכחי כלל סך של 200 נבדקים (עם גיל ממוצע של 67 שנים, 54% נשים ו-12% ללא היסטוריה של עישון). תת-סוג הסרטן הנפוץ ביותר (61%) היה אדנוקרצינומה. ה-BMI החציוני עמד על 25.9 ק"ג\מ"ר ול-65% מהנבדקים היה ציון ECOG PSי(Eastern Cooperative Oncology Group performance status) של 0-1.

תוצאות המחקר הדגימו כי ל-BMI ולציון ECOG PS קשר בלתי-תלוי ל-OS (כפי שעלה מניתוח רב-משתני, P<0.01). נמצא כי בטווח BMI של 20-30 ק"ג\מ"ר, מתקיים קשר ישיר בין עלייה ב-BMI לירידה בסיכון לתמותה (יחס סיכונים: 0.49, רווח בר-סמך 95%: 0.28-0.84), מעל לסף ה-30 ק"ג\מ"ר הקשר מתהפך. בהשוואה לנבדקים עם ציון ECOG PS של 2 ומעלה, לאלו עם ציון 0-1 היה OS ארוך יותר (יחס סיכונים: 0.42, רווח בר-סמך 95%: 0.28-0.63). מגמה דומה הודגמה עבור PFS ו-ORR, אך עם חוזק קשר חלש יותר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי בקרב חולי NSCLC המטופלים עם ICI, ישנו קשר לא לינארי בין BMI ל-OS. בערכי הקצה של BMI, הסיכון לתמותה הינו הגבוה ביותר, זאת עם נדיר סביב ערך BMI של 30 ק"ג\מ"ר.

מקור:

Jain, A., Zhang, S., Shanley, R.M. et al. Nonlinear association between body mass index and overall survival in advanced NSCLC patients treated with immune checkpoint blockade. Cancer Immunol Immunother 72, 1225–1232 (2023). https://doi.org/10.1007/s00262-022-03320-3

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  סרטן ריאות,  BMI מדד מסת הגוף,  מעכבי נקודות בקרה
תגובות