הישרדות כוללת

06.09.2020, 15:49
04.08.2020, 16:01
16.12.2019, 18:12