הישרדות ללא התקדמות מחלה

04.08.2020, 16:01
02.07.2020, 11:56
23.02.2020, 11:15
16.12.2019, 18:12