שרידות ללא התקדמות מחלה

19.07.2018, 12:05
07.10.2015, 08:59