FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (באנגלית: Food and Drug Administration, בראשי תיבות FDA) הוא גוף ממשלתי הכפוף למחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית, המרכז את הפיקוח והרגולציהעל מוצרי מזון, תרופות, מוצרי קוסמטיקה, מכשור רפואי ותוצרי דם בארצות הברית. לגוף השפעה בינלאומית ניכרת, ואישור ה-FDA מהווה תנאי לאישור השימוש במדינות רבות. נכון לשנת 2008, התקציב השנתי של ה־FDA עומד על סכום של 2.3 מיליארד דולר בשנה, ולו כ-9,300 עובדים. המשרדים הראשיים שוכנים בסילבר ספרינג שבמרילנד. בשנת 2008 החל המנהל לפתוח משרדים גם במדינות מחוץ לארצות הברית. לערך המלא בויקיפדיה

  • עמוד 1 מתוך 2
  • 1
  • 2
  • >
16.07.2017, 09:37
09.06.2016, 10:12
09.03.2016, 13:29
06.12.2015, 17:10
26.07.2015, 09:20
  • עמוד 1 מתוך 2
  • 1
  • 2
  • >