ד"ר יאיר בר

מנהל יחידת ריאה במכון האונקולוגי ב"שיבא"; יושב ראש החוג לסרטן ריאה באיגוד האונקולוגי הישראלי